Coaches

De mensen die je begeleiden noemen we coaches.
Dit zijn geschoolde medewerkers die weten hoe ze je kunnen helpen.
Ze gaan uit van jou vragen en houden rekening met jou wensen.

De begeleiding die je nodig hebt wordt vastgelegd in een begeleidingsplan.
Dit wordt samen met jou en de mensen om je heen die jij belangrijk vindt vastgesteld.
Er worden doelen afgesproken en wat er voor nodig is om die doelen te bereiken.
De afspraken die we met elkaar maken worden vastgelegd in een contract en op afgesproken tijden wordt dit met je geëvalueerd.

© 2012 - 2018 Filicare
Site developed and maintained by maindes